lut

15

Nad brzegiem Motławy stoi zabytkowy dźwig portowy – Żuraw gdański. Został on wybudowany w 1444 roku. Za jego pomocą osadzano maszty na statkach, ładowano na pokład najcięższe przedmioty, wielkie beczki z piwem, winem, czy kamienie młyńskie. Żuraw był w stanie podnieść ładunek o wadze czterech ton. Podczas przemarszu Armii Czerwonej żuraw został spalony. Pozostały tylko elementy przylegające do murów. Część drewnianą zrekonstruowano po II wojnie światowej i możemy go podziwiać po dziś dzień.

kwatery mazury,