lut

15

Pierwsza latarnia w Krynicy Morskiej została wybudowana w 1895 roku. Zbudowana była z czerwonej licowanej cegły i pomalowana na szaro. Wieża latarni była okrągła, a laterna zwieńczona była kopulastym dachem. Do latarni przylegał budynek, w którym mieszkali latarnicy. Budynek ten przetrwał do dnia dzisiejszego. Obecnie latarnia jest udostępniona do zwiedzania, a z tarasu widokowego możemy podziwiać Bałtyk, Zalew Wiślany i Mierzeję Wiślaną.

lut

15

Mierzeję Wiślaną, z racji dużej ilości zbieranych tu bursztynów, nazwano wybrzeżem bursztynowym. W XVII wieku intensywna wycinka porastających mierzeję lasów liściastych spowodowała, że wiatry zaczęły przenosić wydmy, zasypując miejscowości. W ten sposób zniknęła leżąca nieopodal Krynicy Morskiej wieś Schmergrube. Natomiast w 1825 roku burza zasypała kościół w Piaskach. W XIX wieku zaczęto odtwarzać zalesienie. Dziś w lasach można spotkać wiele popularnych zwierząt leśnych, jak dziki czy sarny. W regionie Kątów rybackich utworzono rezerwat kormoranów.

lut

7

Krynica Morska to nieduże miasto na Mierzei Wiślanej. Osadnictwo na tych terenach sięga epoki kamiennej, lecz dopiero z początku XIII wieku istnieją pierwsze wzmianki o miejscowości Lipa. W XIV wieku Krzyżacy zajęli te tereny. W 1442 roku nadano przywilej lokacyjny dla Karczmy Mikołaja Wildenberga, a osadę nazwano Kahlsberg w tłumaczeniu Łysica. Rozwój miejscowości jako kurortu rozpoczął się dopiero w 1840 roku, kiedy to kilku zamożnych elbląskich mieszkańców zorganizowało rejs parowcem do Kalhsbergu, co odniosło sukces. W styczniu 1958 roku miejscowości nadano nazwę Krynica Morska. Do dziś miasto jest znanym kurortem z dostępem do Bałtyku i Zalewu Wiślanego. Letnicy znajdą tu wiele noclegów w kwaterach prywatnych, ośrodkach wypoczynkowych czy hotelach i pensjonatach.

domki do wynajęcia na mazurach,