lut

1

Słowiński Park Narodowy utworzony został w 1967 roku. W 1977 włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery. Słowiński Park Narodowy położony jest na Pomorzu Środkowym, na Nizinie Gardnieńsko-Łebskiej, między Łebą i Rowami. Ponad połowę powierzchni parku stanowią wody jezior: Łebsko, Gardno, Smołdzińskie, Jezioro Dołgie Wielkie oraz Jezioro Dołgie Małe.
Duże są również tereny chroniące miejsca lęgowe i żerowiska ptaków. Należą do nich „Klukowe Łęgi”, „Gackie Łęgi”, Żarnowskie Łęgi”, czy „Gardnieńskie Łęgi”, gdzie ochronie podlegają miejsca lęgowe i miejsca żerowania i odpoczynku batalionów, biegusów, brodźców, kaczek, mew, rybitw, a także ptaków drapieżnych. Ochronie podlega specyficzna Wyspa Kamienna na Jeziorze Gardno – miejsce lęgów mewy srebrzystej i kormorana czarnego.
W Parku żyją również owady, na czele z rzadkimi motylami, chrząszczami i skoczogonkami,. Z płazów znajdziemy ropuchy i żaby, natomiast gady reprezentują jaszczurki, padalec i żmija zygzakowata. Z ssaków większych zobaczymy tutaj łosia, jelenia, sarnę, daniela i dzika, natomiast z małych lisa, gronostaja, jenota, borsuka, wydrę, piżmaka oraz bobra. Do osobliwości świata zwierzęcego należy zaliczyć pojawiające się czasami na plaży foki i morświny.
Największą atrakcją Słowińskiego Parku Narodowego są ruchome wydmy, które systematycznie, powoli zasypują wszystko, co spotkają na swej drodze.

kwatery prywatne mazury,