lut

1

Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku w celu ochrony typowego krajobrazu pojezierzy młodoglacjalnych centralnej części Pojezierza Kaszubskiego.
Nadmorski Park Krajobrazowy został utworzony w 1978 roku w celu ochrony wybrzeża z Mierzeją Helską, Zatoką Pucką oraz jej zachodnim wybrzeżem. Ochronie podlegają torfowiska i lasy sosnowe.
Park Krajobrazowy Dolina Słupi został utworzony w 1981 roku w celu ochrony szczególnie cennych walorów krajobrazowych Doliny Słupi i okolicznych wzgórz morenowych.
Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana został utworzony w 1985 roku w celu zachowania unikatowych w skali kraju walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych, wraz z wydmami i borem sosnowym.
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego został utworzony w 1993 roku w celu ochrony młodego krajobrazu polodowcowego: pagórków moreny czołowej, moreny dennej, rozległych pól sandrowych i licznych zagłębień po martwym lodzie, wypełnionych wodami jezior.  Obejmuje najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Pojezierza Iławskiego, w tym jezioro Jeziorak oraz Jezioro Jasne. Do województwa pomorskiego należy tylko niewielki skrawek tego Parku.
Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, w warunkach racjonalnego gospodarowania. Park składa się z dwóch rozległych kompleksów leśnych na obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej.
Tucholski Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 roku w celu ochrony rzeki Brdy z licznymi przełomami i meandrami oraz borami sosnowymi. Od roku 2010 znajduje się w strefie buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
Wdzydzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku w celu ochrony naturalnych ekosystemów wodnych, torfowiskowych i leśnych.
Zaborski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku w celu ochrony i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu północno-zachodniej części Borów Tucholskich.

domki mazury,