lut

1

Park Narodowy Borów Tucholskich został utworzony w 1996 r. Obszar parku położony jest na południowym skraju historycznego Pomorza. Teren parku ukształtowany został w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Występują w nim głównie równiny sandrowe, wytopiska i rynny. W granicach parku znajduje się największe skupisko wydm śródlądowych w Borach Tucholskich. Charakterystycznym elementem ukształtowania terenu są także rynny polodowcowe o przebiegu południkowym.
Na terenie tym odnotowano 640 gatunków roślin naczyniowych. Na terenie Parku Narodowego i otuliny łącznie odnotowano 807 gatunków. Do najstarszych składników flory parku zaliczamy relikty glacjalne, które dzisiaj charakteryzują się zasięgiem arktyczno-alpejskim, borealno-alpejskim i borealnym.
Na terenie parku występuje 37 gatunków ssaków w tym sarny i jelenie, a nawet wilki. Stwierdzono tu również obecność 100 gatunków ptaków, a w tym bociana czarnego, kormorana, głuszca i cietrzewia. Ponadto znajduje się tu 5 gatunków gadów i 11 gatunków płazów.

hotele na mazurach,