lut

15

Mierzeję Wiślaną, z racji dużej ilości zbieranych tu bursztynów, nazwano wybrzeżem bursztynowym. W XVII wieku intensywna wycinka porastających mierzeję lasów liściastych spowodowała, że wiatry zaczęły przenosić wydmy, zasypując miejscowości. W ten sposób zniknęła leżąca nieopodal Krynicy Morskiej wieś Schmergrube. Natomiast w 1825 roku burza zasypała kościół w Piaskach. W XIX wieku zaczęto odtwarzać zalesienie. Dziś w lasach można spotkać wiele popularnych zwierząt leśnych, jak dziki czy sarny. W regionie Kątów rybackich utworzono rezerwat kormoranów.

domki do wynajęcia na mazurach,