lut

15

Historia miasta jest związana z przybyciem tu sióstr norbertanek, które sprowadził tu ze Strzelna w 1209 roku książę pomorski Mściwój I. Klasztor wybudowano w latach 1212 – 1214. Jednak podczas rozbiorów norbertanki straciły swe włości, a w 1834 roku klasztor uległ kasacie. W tym czasie kościół został przekazany parafii, a budynki klasztorne miały być rozebrane. Do dziś zachował się kościół z późnogotyckim ołtarzem i obrazem z XVII wieku. Z zabudowań klasztornych pozostał gotycki budynek, plebania, stajnia i wozownia z 1888 roku, gdzie obecnie mieści się Muzeum Parafialne z bogatą kolekcją szat liturgicznych.

domki letniskowe mazury,