lut

15

Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego powstało w 1999 roku. Celem powstania fokarium jest ochrona i odtwarzanie kolonii fok szarych w regionie południowego Bałtyku. Jest to placówka badawczo-hodowlana, gdzie ratuje się chore osobniki, powiększa populację i bada wędrówki fok. Bada się tu również zagrożenia naturalne i te spowodowane działalnością człowieka. Ponadto jest to nie lada atrakcja dla turystów, którzy mogą zetknąć się osobiście z fokami, jak również je nakarmić.

mazury domki letniskowe,