lut

1

Województwo pomorskie położone jest w północnej części Polski, graniczy z województwem zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Województwo pomorskie graniczy również z Rosją, gdzie granica państwa przecina Mierzeję Wiślaną.

Pomorze obejmuje Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie, Mierzeję Helską i Wiślaną, Pojezierze Bytowskie, Pojezierze Kaszubskie, Kociewie, Żuławy i Bory Tucholskie. Na terenie województwa znajdują się dwa parki narodowe, dziewięć parków krajobrazowych, 103 rezerwaty przyrody i 2472 pomniki przyrody.

To właśnie w województwie pomorskim znajdowało się wolne miasto Gdańsk, to właśnie tu – w Gdyni można obejrzeć Dar Pomorza. To właśnie na Pomorzu znajduje się Słowiński Park Narodowy, na terenie którego są jedyne w kraju ruchome wydmy.

Surowce mineralne jakie są tu pozyskiwane, to torf i surowce budowlane – takie jak piaski i żwiry. Głównymi gałęziami przemysłu na Pomorzu jest przemysł stoczniowy w Gdańsku i Gdyni. Ponadto silnie rozwinięty jest tu transport morski, rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne. Ponadto funkcjonuje tu przemysł spożywczy, a także w Gdańsku przemysł paliwowy. Istotną gałęzią przemysłu jest również leśnictwo.

Użytki rolne na terenie województwa zajmują 49,6% powierzchni, co powoduje iż rolnictwo ma tu spore znaczenie. Uprawiane są tu głównie zboża, ziemniaki, rzepak i rośliny pastewne. Główną hodowlą jest tu trzoda chlewna, bydło i owce.

Bardzo ważnym elementem gospodarki jest także turystyka i rekreacja.

domki na mazurach,